Strona główna


WebQuest

WODA - cud natury, dbajmy o nią!

  • z zakresu przedmiotów: biologia, chemia, geografia, informatyka
  • dla uczniów gimnazjum
  • do wykonania w grupach 4-6 - osobowych (3 grupy) na zajęciach pozalekcyjnych i w domu
  • czas wykonania: 2-3 miesiące (ok. 30 godzin)


Autor: Ewa Kustra                         e-mail: madchenevi@interia.pl

styczeń 2013